Supervize

Cítíte se často s klienty ve slepé uličce?

Máte pocit, že i když máte v rukávu množství nástrojů a technik, že je nedokážete použít, nebo nemají na klienty dopad?

Potřebujete být více užiteční pro své klienty?

Máte potřebu sdílet své pocity při vaší práci?

Chcete nakopnout do vaší praxe

Jaké by to bylo, kdybyste si dovolili mít profesní podporu své práce ve formě supervize?

Získáte větší odolnost v náročných situacích s vašimi klienty.

Naučíte se sdílet a reflektovat své profesní postupy.

Dostanete chuť experimentovat hledat nové způsoby řešení.

Zvědomíte si procesy, techniky a postoje ke klientům.

Nabídnu vám své pozorování a vlastní zkušenost.

Reference

Alice_(1)

“Supervizi u Aleny jsem vyhledala z potřeby podívat se detailně na některé složité situace, které jsem při koučování zažívala, získat nadhled nad situací či nový úhel pohledu a najít pro sebe odpovědi, jak s klientem postupovat dále, co funguje dobře/ čeho se držet,  případně na co si dát pozor, čemu se vyhnout v budoucnu.

U Aleny si velmi cením její profesionality a respektu, se kterým ke mě přistupuje, zároveň cítím skutečný zájem a kolegialitu, kdy nejde o hodnocení, ale o společné hledání a učení. Drží mě u tématu, když mám tendenci z něj “utíkat”, dokáže jít do potřebné hloubky a zároveň udržet lehkost i praktičnost možných kroků. Klade mi otázky, které mě nutí přemýšlet, uvědomit si své pocity z klienta či ze sebe, revidovat vlastní přesvědčení o mé práci s klientem. Ze supervize vždy odcházím s pocitem úlevy a posunu vpřed – něco jsem se naučila a získala jsem konkrétní nápady, které využiji s klientem.”

Mgr. Alice Chamrádová Internal Executive Coach at Danone

Martina-K_profil

“Díky supervizi s Alenou, mohu krásně profesně růst! Známe se půl roku,  na supervizi přicházím vždy s konkrétním problémem, který mě tíží a nevím, jak z toho ven. Mými tématy je často práce s mým týmem a možnosti nových profesních přístupů k našim klientům a jiných pohledů na ně.

Někdy mám pocit, že už nemůžu dál a nevěřím, že by se mohlo objevit řešení. Na supervizi tím, jak dostávám podporu, ale současně i vyzvy k novým postojům, objevuji své zdroje, které mě následně podpoří. Po supervizi vždy odcházím sebevědomá, s úsměvem na tváři a s nadějí, že vše zvládnu.

Rozklíčuji si spoustu mých pochybností a najdu si řešení, které se mnou ladí. Jsem moc ráda, že mohu s Alenou spolupracovat.”

Vedoucí domova pro dětský život, Martina Kunstová, DiS.

Jak probíhá supervize se mnou?

Jsem akreditovaná supervizorka podle evropských kritérií ANSE. Za posledních 5 let jsem supervidovala více než 500 hodin. Při supervizi vytvářím bezpečný prostor, ve kterém můžete sdílet zkušenosti, emoce, nejistoty i otazníky týkající se vaší práce s klienty.

Supervize probíhají osobně, nebo online, v rámci etického kodexu supervizorů, se závazkem mlčenlivosti. Naše spolupráce může být jednorázová, nebo dlouhodobá, také můžete využít telefonické konzultace, abychom zjistili, zda si tzv. sedíme. Společně hledáme jedinečné řešení přímo pro vás. Ze supervize se mnou profitují jak začínající koučové, tak zkušení profesionálové. Pravidelná supervize je i nezbytnou podmínkou akreditace kouče EMCC. Je to potvrzením toho, že kouč na sobě stále pracuje a reflektuje svoji práci.

Při své supervizní práci vycházím ze systemických principů, které kombinuji s dalšími směry, které jsem získala svým vzděláním tak, aby byly vždy originální speciálně pro vaše potřeby. Díky tomu získáte profesní nadhled, jistotu ve své praxi a možnost přinést svým klientům větší hodnoty. Sama pracuji pod pravidelnou supervizí.

Nabídka supervize

Individuální supervize

Konzultuji s jedním supervidovaným, aby byl bezpečný prostor pro otvírání obtížných věcí. Tento prostor lze využít na práci na konkrétním případu, který pro supervidovaného představuje v nějakém směru výzvu, nebo o jeho postoji a pocitech při práci s klienty. Délka je obvykle 60 minut. Celý proces podléhá mlčenlivosti.

Skupinová supervize

Supervizně pracuji se skupinou profesionálů, přičemž cílem je rozvoj jednotlivců s využítím potenciálu skupiny, kdy se věnujeme případové supervizní práci, tzn. reflexím situací, do kterých se jednotlivci dostávají. Účastníci mohou za podpory kolegů bezpečně sdílet náročné situace své práce a hledat optimální způsoby postupu při jejich řešení a zvládání.

Meditace

© Copyright Mgr. Alena Dokulilová, všechna práva vyhrazena. | Ochrana osobních údajů